Ross Kolby (f. 1970) arbeider som kunstmaler, skuespiller og forfatter. Han er utdannet ved Statens Kunst- og Håndverksskole i Oslo og Accademia di Belle Arti i Roma. Han har i mange år hatt en dyp interesse for 2. verdenskrig, som kunstnerisk har ledet til at han har malt portretter av noen av Norges og Storbritannias mest sentrale personer fra krigen.

Som skuespiller medvirker han i film-, TV- og teaterproduksjoner, og har skrevet «Krigens skjebner» for å bidra til det kontinuerlige arbeidet for å styrke og verne om demokratiet. Kolby har skrevet forestillingen i tett samarbeid med historikerne ved Norges Hjemmefrontmuseum på Akershus festning og HL-Senteret på Bygdøy.

Han har som forfatter utgitt romanene Will O’Phillie og Lord Falconbridges historie (Cappelen Damm 2001), Flammer (Kagge Forlag 2008) og På spøkelsesvandring – Hjemsøkte steder i Norge (Kagge Forlag 2009).

Gunnar «Kjakan» Sønsteby
(1918 – 2012)
Malt av Ross Kolby
Motstandsmann og leder av Oslogjengen, som utførte en rekke sabotasjeaksjoner mot okkupasjonsmakten. Norges høyest dekorerte borger.
Foto av Gunnar Sønsteby og Ross Kolby foran portrettet av Sønsteby
Sønsteby og Kolby under avdukningen på Norges Hjemmefrontmuseum i 2011.
Kong Haakon VII, malt av Ross Kolby

I forbindelse med 70-årsmarkeringen for frigjøringen fikk Kolby i oppdrag å portrettere de tre generasjonene norske monarker som er knyttet til 2. verdenskrig. Han kalte trippelportrettene "Frigjøringskongene", og malte Kong Haakon VII, Kong Olav V og Kong Harald V i samme alder - den som Kong Harald hadde da kunstneren malte ham. Maleriene henger permanent utstilt på Norges Hjemmefrontmuseum på Akershus festning.

H. M. Kong Harald V, malt av Ross Kolby
H. M. Kong Harald V
(Regent fra 1991-)
Kong Haakon VII, malt av Ross Kolby
Kong Haakon VII
(Regent 1905-1957)
Kong Olav V, malt av Ross Kolby
Kong Olav V
(Regent 1957-1991)

Ingvald Wahl
(1919-2018)
Malt av Ross Kolby
Krigsseiler og skytter ombord på de allierte konvoiene fra 1940-1945. Arbeidet for krigsseilernes sak i hele etterkrigstiden. Wahl var Jon Michelets største inspirasjonskilde til å skrive suksessromanene «En sjøens helt».
Wilhelm Mohr, malt av Ross Kolby
Wilhelm Mohr
(1917-2016)
Malt av Ross Kolby
Spitfirepilot stasjonert på basen North Weald ved London. Skvadronssjef for 332 (Norwegian) Squadron.
Erling Lorentzen, malt av Ross Kolby
Erling Lorentzen
(1923-)
Malt av Ross Kolby
Motstandsmann i Kompani Linge og Oslogjengen. Medlem av Den Kongelige Eskorte i 1945.

Krigens skjebner logo
EN VANDREFORESTILLING
PÅ AKERSHUS FESTNING
Kulturetaten logo
Gunnar Sønstebys minnefond logo

Støttet av Oslo kommune, Kulturetaten, og Gunnar Sønstebys Minnefond.

Utviklet med faglig bistand fra Norges Hjemmefrontmuseum og HL-Senteret.